ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 

อ่านชาดก 270000อ่านชาดก 270111อรรถกถาชาดก 270112
เล่มที่ 27 ข้อ 112อ่านชาดก 270113อ่านชาดก 272519
อรรถกถา อมราเทวีปัญหา
ว่าด้วย บอกใบ้หนทางไปบ้าน

อมราเทวีปัญหาแม้นี้
มีคำเริ่มต้นว่า เยน สตฺตุวิลงฺคา จ ดังนี้
ก็จักแจ่มแจ้งใน อุมมัคคชาดก นั้นแล.

.. อรรถกถา อมราเทวีปัญหา จบ.
อ่านชาดก 270000อ่านชาดก 270111อรรถกถาชาดก 270112
เล่มที่ 27 ข้อ 112อ่านชาดก 270113อ่านชาดก 272519
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/atita100/v.php?B=27&A=742&Z=749
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด พระไตรปิฎกฉบับธรรมทาน
บันทึก  ๒๓  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com