ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 

อ่านชาดก 270000อ่านชาดก 270658อรรถกถาชาดก 270662
เล่มที่ 27 ข้อ 662อ่านชาดก 270666อ่านชาดก 272519
อรรถกถา กุณฑลิกชาดก
ว่าด้วย เปรียบนารีด้วยท่าน้ำ

เรื่องพิสดารของชาดกนี้ ซึ่งมีคำเริ่มต้นว่า นิรามํ อารามกรสฺสุ ดังนี้
จักมีแจ้งใน กุณาลชาดก แล.

จบ กุณฑลิกชาดกที่ ๑
-----------------------------------------------------

.. อรรถกถา กุณฑลิกชาดก จบ.
อ่านชาดก 270000อ่านชาดก 270658อรรถกถาชาดก 270662
เล่มที่ 27 ข้อ 662อ่านชาดก 270666อ่านชาดก 272519
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/atita100/v.php?B=27&A=3185&Z=3201
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด พระไตรปิฎกฉบับธรรมทาน
บันทึก  ๒๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com