ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 1 / 1อ่านอรรถกถา 1 / 463อรรถกถา เล่มที่ 1 ข้อ 486อ่านอรรถกถา 1 / 489อ่านอรรถกถา 1 / 657
อรรถกถา สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๕
ภิกษุรับคำ ... ภิกษุจัดการสำเร็จและบอกเคลื่อนคลาด

               ศึกษาจากอรรถกถาที่มีก่อนหน้านี้.

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา เตรสกัณฑ์                สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๕ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=421                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา เตรสกัณฑ์                สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๖ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=494

.. อรรถกถา สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๕ ภิกษุรับคำ ... ภิกษุจัดการสำเร็จและบอกเคลื่อนคลาด จบ.
อ่านอรรถกถา 1 / 1อ่านอรรถกถา 1 / 463อรรถกถา เล่มที่ 1 ข้อ 486อ่านอรรถกถา 1 / 489อ่านอรรถกถา 1 / 657
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=1&A=16118&Z=16155
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :