ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 15 / 1อ่านอรรถกถา 15 / 172อรรถกถา เล่มที่ 15 ข้อ 174อ่านอรรถกถา 15 / 176อ่านอรรถกถา 15 / 956
อรรถกถา สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เทวตาสังยุต ชราวรรคที่ ๖
ทุติยสูตรที่ ๙

               อรรถกถาทุติยสูตรที่ ๙               
               พึงทราบวินิจฉัยในทุติยสูตรที่ ๙ ต่อไป :-
               บทว่า กิสฺส จาภิรโต แปลว่า ยินดีในอะไร.
               บทว่า ทุติยา แปลว่า เป็นเพื่อนของผู้ไปสู่สวรรค์และพระนิพพาน.
               บทว่า ปญฺญา เจนํ ปสาสติ อธิบายว่า ปัญญาย่อมแนะนำว่า เจ้าจงกระทำสิ่งนี้ อย่ากระทำสิ่งนี้ กะคนนั้น ดังนี้.

               จบอรรถกถาทุติยสูตรที่ ๙               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เทวตาสังยุต ชราวรรคที่ ๖ ทุติยสูตรที่ ๙ จบ.
อ่านอรรถกถา 15 / 1อ่านอรรถกถา 15 / 172อรรถกถา เล่มที่ 15 ข้อ 174อ่านอรรถกถา 15 / 176อ่านอรรถกถา 15 / 956
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1145&Z=1151
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=11&A=2398
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=11&A=2398
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :