ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 15 / 1อ่านอรรถกถา 15 / 754อรรถกถา เล่มที่ 15 ข้อ 757อ่านอรรถกถา 15 / 760อ่านอรรถกถา 15 / 956
อรรถกถา สังยุตตนิกาย สคาถวรรค วังคีสสังยุต
คัคคราสูตรที่ ๑๑

               อรรถกถาคัคคราสูตรที่ ๑๑               
               ในคัคคราสูตรที่ ๑๑ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า ตฺยาสฺสุทํ ตัดบทเป็น เต อสฺสุทํ.
               คำว่า อสฺสุทํ เป็นเพียงนิบาต.
               บทว่า วณฺเณน ได้แก่ สีแห่งสรีระ.
               บทว่า ยเสน ได้แก่ ด้วยบริวาร.
               บทว่า วีตมโลว ภาณุมา ได้แก่ เหมือนพระอาทิตย์ปราศจากมลทิน.

               จบอรรถกถาคัคคราสูตรที่ ๑๑               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย สคาถวรรค วังคีสสังยุต คัคคราสูตรที่ ๑๑ จบ.
อ่านอรรถกถา 15 / 1อ่านอรรถกถา 15 / 754อรรถกถา เล่มที่ 15 ข้อ 757อ่านอรรถกถา 15 / 760อ่านอรรถกถา 15 / 956
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=6340&Z=6362
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=11&A=6999
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=11&A=6999
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :