ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 16 / 1อ่านอรรถกถา 16 / 404อรรถกถา เล่มที่ 16 ข้อ 406อ่านอรรถกถา 16 / 408อ่านอรรถกถา 16 / 725
อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ธาตุสังยุตต์ จตุตถวรรคที่ ๔
อจริสูตร

               อรรถกถาอจริสูตรที่ ๓               
               พึงทราบวินิจฉัยในอจริสูตรที่ ๓ ดังต่อไปนี้.
               บทว่า อจรึ ความว่า เราได้เที่ยวไปด้วยญาณ. อธิบายว่า ด้วยการท่องเที่ยวไปตามลำดับภาวนา.
               บทว่า ยาวตา แปลว่า ประมาณเท่าใด

               จบอรรถกถาอจริสูตรที่ ๓               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ธาตุสังยุตต์ จตุตถวรรคที่ ๔ อจริสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 16 / 1อ่านอรรถกถา 16 / 404อรรถกถา เล่มที่ 16 ข้อ 406อ่านอรรถกถา 16 / 408อ่านอรรถกถา 16 / 725
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=16&A=4565&Z=4594
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=3896
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=3896
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :