ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 16 / 1อ่านอรรถกถา 16 / 571อรรถกถา เล่มที่ 16 ข้อ 573อ่านอรรถกถา 16 / 574อ่านอรรถกถา 16 / 725
อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ลาภสักการสังยุตต์ ตติยวรรคที่ ๓
๕. สมณพราหมณสูตรที่ ๑

               อรรถกถาเอกธีตุสูตรที่ ๔ เป็นต้น               
               ในเอกธีตุสูตรที่ ๔ ในสมณพราหมณสูตรที่ ๕ ในสมณพราหมณสูตรที่ ๖ ก็อย่างนั้น.

               จบอรรถกถาเอกธีตุสูตรที่ ๔ เป็นต้น               
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ลาภสักการสังยุตต์ ตติยวรรคที่ ๓                ปุตตสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=569                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ลาภสักการสังยุตต์ ตติยวรรคที่ ๓                ๗. สมณพราหมณสูตรที่ ๓ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=576

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ลาภสักการสังยุตต์ ตติยวรรคที่ ๓ ๕. สมณพราหมณสูตรที่ ๑ จบ.
อ่านอรรถกถา 16 / 1อ่านอรรถกถา 16 / 571อรรถกถา เล่มที่ 16 ข้อ 573อ่านอรรถกถา 16 / 574อ่านอรรถกถา 16 / 725
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=16&A=6187&Z=6197
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :