ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 16 / 1อ่านอรรถกถา 16 / 585อรรถกถา เล่มที่ 16 ข้อ 586อ่านอรรถกถา 16 / 592อ่านอรรถกถา 16 / 725
อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ลาภสักการสังยุตต์ จตุตถวรรคที่ ๔
ปักกันตสูตร

               อรรถกถาปักกันตสูตรที่ ๕               
               พึงทราบวินิจฉัยในปักกันตสูตรที่ ๕ ดังต่อไปนี้.
               บทว่า ปราภวาย ความว่า เพื่อความไม่เจริญ คือความฉิบหาย.
               บทว่า อสฺสตรี ความว่า ม้าอัสดรเกิดในท้องของแม่ม้า.
               บทว่า อตฺตวธาย คพฺภํ คณฺหาติ ความว่า แม้ม้าอัสดร ผสมครรภ์นั้นกับพ่อม้า. แม่ม้าอัสดรนั้นตั้งท้อง ไม่สามารถจะออกลูกได้เมื่อถึงเวลา ยืนเอาเท้าตะกุยดิน เมื่อเป็นเช่นนั้น เขาจึงมัดเท้า ๔ เท้าของแม่ม้าอัสดรนั้นไว้ที่หลัก ๔ หลัก ผ่าท้องเอาลูกออก. แม่ม้าอัสดรนั้นตายในที่นั้นนั่นเอง. เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวข้อนั้น.

               จบอรรถกถาปักกันตสูตรที่ ๕               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ลาภสักการสังยุตต์ จตุตถวรรคที่ ๔ ปักกันตสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 16 / 1อ่านอรรถกถา 16 / 585อรรถกถา เล่มที่ 16 ข้อ 586อ่านอรรถกถา 16 / 592อ่านอรรถกถา 16 / 725
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=16&A=6314&Z=6336
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=5219
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=5219
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :