ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค อภิสมัยสังยุตต์ ทสพลวรรคที่ ๓
อุปวาณสูตร

               อรรถกถาอุปวาณสูตรที่ ๖               
               อุปวาณสูตรที่ ๖ มีความง่ายทั้งนั้น.
               แต่ในพระสูตรนี้ ตรัสเฉพาะวัฏทุกข์อย่างเดียว.

               จบอรรถกถาอุปวาณสูตรที่ ๖               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค อภิสมัยสังยุตต์ ทสพลวรรคที่ ๓ อุปวาณสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 16 / 1อ่านอรรถกถา 16 / 79อรรถกถา เล่มที่ 16 ข้อ 85อ่านอรรถกถา 16 / 88อ่านอรรถกถา 16 / 725
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=16&A=1012&Z=1039
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :