ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 17 / 1อ่านอรรถกถา 17 / 543อรรถกถา เล่มที่ 17 ข้อ 544อ่านอรรถกถา 17 / 545อ่านอรรถกถา 17 / 594
อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค วลาหกสังยุต
๓-๑๒. สีตวลาหกทานูปการสูตรที่ ๑-๑๐ ว่าด้วยเหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาพวกสีตวลาหก

               ๓-๑๒. อรรถกถาสีตวลาหกทานูปการสูตรที่ ๑-๑๐               
               รวม ๑๐ สูตร๑-
____________________________
๑- เทวดา ๑ จำพวกให้วัตถุทาน ๑๐ อย่างนับเป็น ๑ สูตร ให้วัตถุทาน ๑๐ อย่างจึงเป็น ๑๐ สูตร.
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค วลาหกสังยุต ๓-๑๒. สีตวลาหกทานูปการสูตรที่ ๑-๑๐ ว่าด้วยเหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาพวกสีตวลาหก จบ.
อ่านอรรถกถา 17 / 1อ่านอรรถกถา 17 / 543อรรถกถา เล่มที่ 17 ข้อ 544อ่านอรรถกถา 17 / 545อ่านอรรถกถา 17 / 594
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=17&A=6485&Z=6497
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :