ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค วลาหกสังยุต
๕๓. สีตวลาหกสูตร ว่าด้วยเหตุให้มีความหนาว

               อรรถกถาสีตวลาหกสูตรที่ ๕๓               
               บทว่า อุณฺหํ โหติ ความว่า
               ความร้อนในคิมหันตฤดูใด ความร้อนนั้นเป็นความร้อนปกติ (ธรรมดา) นั่นเอง มีฤดูเป็นสมุฏฐาน. ส่วนความร้อนจัดที่มีแม้ในหน้าร้อน และความร้อนที่มีในหน้าหนาว ชื่อว่าเป็นความร้อนที่บังเกิดขึ้นด้วยอานุภาพของเทวดา.

               จบอรรถกถาสีตวลาหกสูตรที่ ๕๓               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค วลาหกสังยุต ๕๓. สีตวลาหกสูตร ว่าด้วยเหตุให้มีความหนาว จบ.
อ่านอรรถกถา 17 / 1อ่านอรรถกถา 17 / 545อรรถกถา เล่มที่ 17 ข้อ 549อ่านอรรถกถา 17 / 550อ่านอรรถกถา 17 / 594
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=17&A=6514&Z=6523
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :