ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 17 / 1อ่านอรรถกถา 17 / 70อรรถกถา เล่มที่ 17 ข้อ 71อ่านอรรถกถา 17 / 73อ่านอรรถกถา 17 / 594
อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ขันธสังยุตต์ มูลปัณณาสก์ นตุมหากวรรคที่ ๔
นตุมหากสูตรที่ ๑ ว่าด้วยการละขันธ์ ๕ อันไม่ใช่ของใคร

               อรรถกถานตุมหากวรรคที่ ๔               
               อรรถกถานตุมหากสูตรที่ ๑               
               นตุมหากวรรค นตุมหากสูตรที่ ๑ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า ปชหถ ได้แก่จงละด้วยการละฉันทราคะ.
               ในวัตถุมีหญ้าเป็นต้น มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               ต้นตาลและมะพร้าวเป็นต้น มีกระพี้ภายใน มีแก่น (แข็ง) ภายนอก ชื่อว่าหญ้า.
               ต้นตะเคียน ต้นสาละและต้นมะหาดเป็นต้น มีแก่นภายใน มีกระพี้ภายนอก ชื่อว่าไม้. กิ่งไม้ที่ยื่นออกไป เหมือนแขนต้นไม้ ชื่อว่าสาขา. ใบตาลและใบมะพร้าวเป็นต้น ชื่อว่าปลาสะ.

               จบอรรถกถานตุมหากสูตรที่ ๑               
               ------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ขันธสังยุตต์ มูลปัณณาสก์ นตุมหากวรรคที่ ๔ นตุมหากสูตรที่ ๑ ว่าด้วยการละขันธ์ ๕ อันไม่ใช่ของใคร จบ.
อ่านอรรถกถา 17 / 1อ่านอรรถกถา 17 / 70อรรถกถา เล่มที่ 17 ข้อ 71อ่านอรรถกถา 17 / 73อ่านอรรถกถา 17 / 594
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=17&A=739&Z=760
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=6423
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=6423
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :