ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1586อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1587อ่านอรรถกถา 19 / 1588อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค โสตาปัตติสังยุตต์ ปุญญาภิสันทวรรคที่ ๔
๔. เทวปทสูตรที่ ๑

               อรรถกถาปฐมเทวปทสูตรที่ ๔               
               พึงทราบอธิบายในปฐมเทวปทสูตรที่ ๔.
               คำว่า ข้อปฏิบัติของเทวดา ได้แก่ ข้อปฏิบัติที่ทำโดยเคารพด้วยความรู้ของเทวดาทั้งหลาย คือด้วยญาณของเทพ.
               คำว่า เพื่อความบริสุทธิ์ คือ เพื่อความหมดจด.
               คำว่า เพื่อความผ่องแผ้ว คือ ประโยชน์แก่ความผ่องใส คือประโยชน์โชติช่วง.
               บุคคลผู้ดำรงอยู่ในผล แม้ทั้ง ๔ ชื่อว่าเทพ เพราะอรรถว่าหมดจด ในสูตรนี้.

               จบอรรถกถาปฐมเทวปทสูตรที่ ๔               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค โสตาปัตติสังยุตต์ ปุญญาภิสันทวรรคที่ ๔ ๔. เทวปทสูตรที่ ๑ จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1586อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1587อ่านอรรถกถา 19 / 1588อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=9348&Z=9363
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=8075
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=8075
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :