ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค มัคคสังยุตต์ พลกรณียวรรคที่ ๑๑
๑๐. อากาสสูตร

               อรรถกถาอากาสสูตรที่ ๑๐               
               บทว่า ปุรตฺถิมา ได้แก่ ลมมาจากทิศตะวันออก.
               แม้ในทิศตะวันตกเป็นต้น ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
               บทว่า จตฺตาโรปิ สติปฏฺฐานา ความว่า เหมือนอย่างว่า การรวมประเภทของทิศมีทิศตะวันออกเป็นต้นเหล่านั้น สำเร็จลงได้ในอากาศฉันใด โพธิปักขิยธรรมที่ท่านกล่าวไว้โดยนัยมีอาทิว่า จตฺตาโร สติปฏฺฐานา ดังนี้ แม้ในที่นี้ก็ฉันนั้น ย่อมสำเร็จลงได้ด้วยการเจริญอริยมรรค อันเป็นมหาวิปัสสนา. ด้วยเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวคำนี้ไว้.

               จบอรรถกถาอากาสสูตรที่ ๑๐               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค มัคคสังยุตต์ พลกรณียวรรคที่ ๑๑ ๑๐. อากาสสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 280อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 282อ่านอรรถกถา 19 / 284อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=1713&Z=1731
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :