ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค มัคคสังยุตต์ เอสนาวรรคที่ ๑๒
๑๕. นิฆสูตร

               อรรถกถานิฆสูตรที่ ๑๕               
               บทว่า นีฆา ได้แก่ ทุกข์.
               ก็ในบทนี้มีคำอธิบายว่า ทุกข์ทั้งหลายเกิดแก่บุรุษใด ย่อมทำลายบุรุษนั้นเสีย เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่า นีฆา.
               สูตรที่เหลือในวรรคนี้ง่ายทั้งนั้น.

               จบอรรถกถานิฆสูตรที่ ๑๕               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค มัคคสังยุตต์ เอสนาวรรคที่ ๑๒ ๑๕. นิฆสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 323อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 325อ่านอรรถกถา 19 / 327อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=1973&Z=1980
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :