ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 2 / 1อ่านอรรถกถา 2 / 250อรรถกถา เล่มที่ 2 ข้อ 254อ่านอรรถกถา 2 / 255อ่านอรรถกถา 2 / 881
อรรถกถา ปาจิตติยกัณฑ์
ปาจิตติย์ มุสาวาทวรรคที่ ๑ สิกขาบทที่ ๒ อนาปัตติวาร

               ศึกษาจากอรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้.

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา ปาจิตติยกัณฑ์                ปาจิตติย์ มุสาวาทวรรคที่ ๑ สิกขาบทที่ ๒ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=182                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา ปาจิตติยกัณฑ์                ปาจิตติย์ มุสาวาทวรรคที่ ๑ สิกขาบทที่ ๓ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=255

.. อรรถกถา ปาจิตติยกัณฑ์ ปาจิตติย์ มุสาวาทวรรคที่ ๑ สิกขาบทที่ ๒ อนาปัตติวาร จบ.
อ่านอรรถกถา 2 / 1อ่านอรรถกถา 2 / 250อรรถกถา เล่มที่ 2 ข้อ 254อ่านอรรถกถา 2 / 255อ่านอรรถกถา 2 / 881
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=2&A=6717&Z=6721
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :