ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 20 / 1อ่านอรรถกถา 20 / 447อรรถกถา เล่มที่ 20 ข้อ 448อ่านอรรถกถา 20 / 449อ่านอรรถกถา 20 / 596
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต ปฐมปัณณาสก์ พาลวรรคที่ ๑
๙. ขตสูตร

               อรรถกถาขตสูตรที่ ๙               
               พึงทราบวินิจฉัยในสูตรที่ ๙ ดังต่อไปนี้ :-
               ธรรมฝ่ายขาว ในส่วนเบื้องต้นกำหนดด้วยกุศลกรรมบถ ๑๐ ในส่วนเบื้องสูงย่อมได้จนถึงอรหัตมรรค.
               ในบทว่า พหุญฺจ ปุญฺญํ ปสวติ นี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงบุญที่คละกันไปทั้งโลกิยะและโลกุตระ.

               จบอรรถกถาขตสูตรที่ ๙               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต ปฐมปัณณาสก์ พาลวรรคที่ ๑ ๙. ขตสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 20 / 1อ่านอรรถกถา 20 / 447อรรถกถา เล่มที่ 20 ข้อ 448อ่านอรรถกถา 20 / 449อ่านอรรถกถา 20 / 596
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=20&A=2743&Z=2756
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=1793
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=1793
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :