ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 20 / 1อ่านอรรถกถา 20 / 547อรรถกถา เล่มที่ 20 ข้อ 548อ่านอรรถกถา 20 / 549อ่านอรรถกถา 20 / 596
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต ตติยปัณณาสก์ สัมโพธิวรรคที่ ๑
๖. อติตตสูตร

               อรรถกถาอติตตสูตรที่ ๖               
               พึงทราบวินิจฉัยในอติตตสูตรที่ ๖ ดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า สุปฺปสฺส ได้แก่ความหลับ.
               บทว่า ปฏิเสวนาย นตฺถิ ติตฺติ ความว่า จะเสพไปเท่าไรๆ ก็ยังพอใจอยู่เท่านั้นๆ เพราะฉะนั้น ขึ้นชื่อว่าความอิ่มจึงยังไม่มี.
               แม้ในบททั้งสองที่เหลือก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
               ก็ถ้าหากน้ำในมหาสมุทรจะกลายเป็นสุราไป และนักเลงสุราจะเกิดเป็นปลา เมื่อเขาแหวกว่ายอยู่ก็ดี นอนอยู่ก็ดี ในน้ำมัน ขึ้นชื่อว่าความอิ่มก็ไม่พึงมี.
               ในพระสูตรนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงวัฏฏะอย่างเดียว.

               จบอรรถกถาอติตตสูตรที่ ๖               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต ตติยปัณณาสก์ สัมโพธิวรรคที่ ๑ ๖. อติตตสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 20 / 1อ่านอรรถกถา 20 / 547อรรถกถา เล่มที่ 20 ข้อ 548อ่านอรรถกถา 20 / 549อ่านอรรถกถา 20 / 596
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=20&A=6851&Z=6855
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=6002
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=6002
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :