ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 128อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 129อ่านอรรถกถา 22 / 130อ่านอรรถกถา 22 / 388
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ตติยปัณณาสก์ คิลานวรรคที่ ๓
๙. ปริกุปปสูตร

               อรรถกถาปริกุปปสูตรที่ ๙               
               พึงทราบวินิจฉัยในปริกุปปสูตรที่ ๙ ดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า อาปายิกา ได้แก่ เป็นคนต้องไปอบาย.
               บทว่า เนรยิกา ได้แก่ ต้องไปนรก.
               บทว่า ปริกุปฺปา ได้แก่ มีสภาวะกำเริบร้าย เหมือนแผลเก่า.
               บทว่า อเตกิจฺฉา ได้แก่ ใครๆ จะทำให้กลับคืนไม่ได้.

               จบอรรถกถาปริกุปปสูตรที่ ๙               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ตติยปัณณาสก์ คิลานวรรคที่ ๓ ๙. ปริกุปปสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 128อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 129อ่านอรรถกถา 22 / 130อ่านอรรถกถา 22 / 388
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=22&A=3432&Z=3438
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=1121
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=1121
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :