ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 366อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 367อ่านอรรถกถา 22 / 368อ่านอรรถกถา 22 / 388
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต ทุติยปัณณาสก์ อานิสังสวรรคที่ ๕
๑. ปาตุภาวสูตร

               อานิสังสวรรควรรณนาที่#- ๕               
               อรรถกถาปาตุภาวสูตรที่ ๑               
               พึงทราบวินิจฉัยในปาตุภาวสูตรที่ ๑ แห่งอานิสังสวรรคที่ ๕ ดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า อริยายตเน ได้แก่ ในมัชฌิมประเทศ.
               บทว่า อินฺทฺริยานํ ได้แก่ อินทรีย์ที่มีใจเป็นที่ ๖.
____________________________
#- อรรถกถาเป็นวรรคที่ ๑๐.

               จบอรรถกถาปาตุภาวสูตรที่ ๑               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต ทุติยปัณณาสก์ อานิสังสวรรคที่ ๕ ๑. ปาตุภาวสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 366อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 367อ่านอรรถกถา 22 / 368อ่านอรรถกถา 22 / 388
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=22&A=10353&Z=10362
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=3501
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=3501
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :