ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 128อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 129อ่านอรรถกถา 23 / 130อ่านอรรถกถา 23 / 281
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต ปัณณาสก์ ทานวรรคที่ ๔
๙. ปุญญาภิสันทสูตร

               อรรถกถาปุญญาภิสันทสูตรที่ ๙               
               ปุญญาภิสันทสูตรที่ ๙ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า ทานานิ ได้แก่ เจตนาทาน.
               ความของบทมีอาทิว่า อคฺคญฺญานิ ดังนี้ กล่าวไว้แล้วในหนหลังนั่นแล.

               จบอรรถกถาปุญญาภิสันทสูตรที่ ๙               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต ปัณณาสก์ ทานวรรคที่ ๔ ๙. ปุญญาภิสันทสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 128อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 129อ่านอรรถกถา 23 / 130อ่านอรรถกถา 23 / 281
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=23&A=5079&Z=5126
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=5782
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=5782
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :