ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต ยมกวรรคที่ ๓
๑๖. ปริหานสูตร

               อรรถกถาปริหานสูตรที่ ๙               
               ปริหานสูตรที่ ๙ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า สํสคฺคารามตา ได้แก่ ความเป็นผู้ยินดีในธรรมเครื่องข้อง ๕ ประการ.

               จบอรรถกถาปริหานสูตรที่ ๙               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต ยมกวรรคที่ ๓ ๑๖. ปริหานสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 182อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 183อ่านอรรถกถา 23 / 184อ่านอรรถกถา 23 / 281
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=23&A=7043&Z=7051
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :