ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 24 / 1อ่านอรรถกถา 24 / 108อรรถกถา เล่มที่ 24 ข้อ 109อ่านอรรถกถา 24 / 110อ่านอรรถกถา 24 / 229
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต ตติยปัณณาสก์ สมณสัญญาวรรคที่ ๑
๙. วมนสูตร

               อรรถกถาวมนสูตรที่ ๙               
               วมนสูตรที่ ๙ พึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า วมนํ ได้แก่ ยาสำรอก.
               นวเม วมนนฺติ วมนเภสชฺชํ.๓-
@เชิงอรรถ: ฉ.ม. วมนกรณเภสชฺชํ

               จบอรรถกถาวมนสูตรที่ ๙               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต ตติยปัณณาสก์ สมณสัญญาวรรคที่ ๑ ๙. วมนสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 24 / 1อ่านอรรถกถา 24 / 108อรรถกถา เล่มที่ 24 ข้อ 109อ่านอรรถกถา 24 / 110อ่านอรรถกถา 24 / 229
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=24&A=5046&Z=5090
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :