ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 24 / 1อ่านอรรถกถา 24 / 12อรรถกถา เล่มที่ 24 ข้อ 13อ่านอรรถกถา 24 / 14อ่านอรรถกถา 24 / 229
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต ปฐมปัณณาสก์ นาถกรณวรรคที่ ๒
๓. สังโยชนสูตร

               อรรถกถาสังโยชนสูตรที่ ๓               
               สังโยชนสูตรที่ ๓ พึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า โอรมฺภาคิยานิ แปลว่า เป็นส่วนเบื้องต่ำ.
               บทว่า อุทฺธมฺภาคิยานิ แปลว่า เป็นส่วนเบื้องบน.
               ในสูตรนี้ ท่านกล่าววัฏฏะอย่างเดียว.

               จบอรรถกถาสังโยชนสูตรที่ ๓               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต ปฐมปัณณาสก์ นาถกรณวรรคที่ ๒ ๓. สังโยชนสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 24 / 1อ่านอรรถกถา 24 / 12อรรถกถา เล่มที่ 24 ข้อ 13อ่านอรรถกถา 24 / 14อ่านอรรถกถา 24 / 229
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=24&A=418&Z=427
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=7211
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=7211
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :