ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถกถา คัทรภปัญหา
ว่าด้วย ลากับม้าอัสดร

               อรรถกถาคัทรภปัญหาที่ ๑
               คัทรภปัญหาแม้นี้ มีคำเริ่มต้นว่า หํสิ ตุวํ เอวํ มญฺญสิ ดังนี้
               ก็จักแจ่มแจ้งในอุมมัคคชาดก(๑) เหมือนกัน.
๑. ในมหานิบาต

.. อรรถกถา คัทรภปัญหา ว่าด้วย ลากับม้าอัสดร จบ.
อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 0อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 110อรรถกถาอรรถาธิบาย
เล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 111อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 112อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 2519
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=27&A=735&Z=741
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :