ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 0 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 110 อรรถกถาอรรถาธิบาย
เล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 111 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 112 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 2519
อรรถกถา คัทรภปัญหา
ว่าด้วย ลากับม้าอัสดร

               อรรถกถาคัทรภปัญหาที่ ๑
               คัทรภปัญหาแม้นี้ มีคำเริ่มต้นว่า หํสิ ตุวํ เอวํ มญฺญสิ ดังนี้
               ก็จักแจ่มแจ้งในอุมมัคคชาดก(๑) เหมือนกัน.
๑. ในมหานิบาต

.. อรรถกถา คัทรภปัญหา ว่าด้วย ลากับม้าอัสดร จบ.
อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 0 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 110 อรรถกถาอรรถาธิบาย
เล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 111 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 112 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 2519
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=27&A=735&Z=741
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=36&A=5691
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=36&A=5691
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :