ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 0 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 111 อรรถกถาอรรถาธิบาย
เล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 112 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 113 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 2519
อรรถกถา อมราเทวีปัญหา
ว่าด้วย บอกใบ้หนทางไปบ้าน

               อมราเทวีปัญหาแม้นี้
               มีคำเริ่มต้นว่า เยน สตฺตุวิลงฺคา จ ดังนี้
               ก็จักแจ่มแจ้งใน อุมมัคคชาดก นั้นแล.

.. อรรถกถา อมราเทวีปัญหา ว่าด้วย บอกใบ้หนทางไปบ้าน จบ.
อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 0 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 111 อรรถกถาอรรถาธิบาย
เล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 112 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 113 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 2519
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=27&A=742&Z=749
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=36&A=5698
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=36&A=5698
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :