ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 0 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 1661 อรรถกถาอรรถาธิบาย
เล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 1673 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 1686 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 2519
อรรถกถา โกสิยชาดก
ว่าด้วย โกสิยเศรษฐีขี้ตระหนี่

               โกสิยชาดกจักมีอย่างแจ่มแจ้งในสุธาโภชนชาดก.

               จบอรรถกถาโกสิยชาดกที่ ๗               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา โกสิยชาดก ว่าด้วย โกสิยเศรษฐีขี้ตระหนี่ จบ.
อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 0 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 1661 อรรถกถาอรรถาธิบาย
เล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 1673 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 1686 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 2519
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=27&A=6584&Z=6637
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=40&A=2643
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=40&A=2643
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :