ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถกถา โกสิยชาดก
ว่าด้วย โกสิยเศรษฐีขี้ตระหนี่

               โกสิยชาดกจักมีอย่างแจ่มแจ้งใน สุธาโภชนชาดก.

               จบอรรถกถาโกสิยชาดกที่ ๗

.. อรรถกถา โกสิยชาดก ว่าด้วย โกสิยเศรษฐีขี้ตระหนี่ จบ.
อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 0อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 1661อรรถกถาอรรถาธิบาย
เล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 1673อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 1686อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 2519
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=27&A=6584&Z=6637
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :