ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถกถา ปัญจปัณฑิตชาดก
ว่าด้วย ความลับไม่ควรเปิดเผย

               ปัญจบัณฑิตชาดก จักมีพิสดารใน มหาอุมมังคชาดก.

               จบอรรถกถาปัญจบัณฑิตชาดกที่ ๑๒

.. อรรถกถา ปัญจปัณฑิตชาดก ว่าด้วย ความลับไม่ควรเปิดเผย จบ.
อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 0อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 2208อรรถกถาอรรถาธิบาย
เล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 2228อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 2245อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 2519
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=27&A=8915&Z=8986
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :