ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 0 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 2208 อรรถกถาอรรถาธิบาย
เล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 2228 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 2245 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 2519
อรรถกถา ปัญจปัณฑิตชาดก
ว่าด้วย ความลับไม่ควรเปิดเผย

               ปัญจบัณฑิตชาดก จักมีพิสดารใน มหาอุมมังคชาดก.

               จบอรรถกถาปัญจบัณฑิตชาดกที่ ๑๒

.. อรรถกถา ปัญจปัณฑิตชาดก ว่าด้วย ความลับไม่ควรเปิดเผย จบ.
อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 0 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 2208 อรรถกถาอรรถาธิบาย
เล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 2228 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 2245 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 2519
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=27&A=8915&Z=8986
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=41&A=2851
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=41&A=2851
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :