ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 0 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 2370 อรรถกถาอรรถาธิบาย
เล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 2372 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 2387 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 2519
อรรถกถา ทกรักขสชาดก
ว่าด้วย ผีเสื้อน้ำ

               ทกรักขสชาดก มีคำเริ่มต้นว่า สเจ โว วุยฺหมานํ ดังนี้
               ทั้งหมดนั้น จักมีแจ้งใน มหาอุมมังคชาดก.

               จบอรรถกถาทกรักขสชาดกที่ ๗

.. อรรถกถา ทกรักขสชาดก ว่าด้วย ผีเสื้อน้ำ จบ.
อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 0 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 2370 อรรถกถาอรรถาธิบาย
เล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 2372 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 2387 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 2519
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=27&A=9703&Z=9786
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=41&A=5811
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=41&A=5811
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :