ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถกถา ทกรักขสชาดก
ว่าด้วย ผีเสื้อน้ำ

               ทกรักขสชาดก มีคำเริ่มต้นว่า สเจ โว วุยฺหมานํ ดังนี้
               ทั้งหมดนั้น จักมีแจ้งใน มหาอุมมังคชาดก.

               จบอรรถกถาทกรักขสชาดกที่ ๗

.. อรรถกถา ทกรักขสชาดก ว่าด้วย ผีเสื้อน้ำ จบ.
อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 0อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 2370อรรถกถาอรรถาธิบาย
เล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 2372อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 2387อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 2519
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=27&A=9703&Z=9786
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :