ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 0 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 694 อรรถกถาอรรถาธิบาย
เล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 698 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 702 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 2519
อรรถกถา เทวตาปัญหาชาดก
ว่าด้วย ปัญหาของเทวดา

               ข้อปุจฉาของเทวดานี้ มีคำเริ่มต้นว่า หนฺติ หตฺเถหิ ปาเทหิ แปลว่า ประหารผู้อื่นด้วยมือและเท้า ดังนี้
               จักมีแจ้งใน มหาอุมังคชาดก แล.

               จบอรรถกถาเทวตาปัญหาชาดกที่ ๑๐               

               รวมชาดกที่มีในวรรนี่คือ
                         ๑. กุณฑลิกชาดก ว่าด้วย เปรียบนารีด้วยท่าน้ำ
                         ๒. วานรชาดก ว่าด้วย ผู้รู้เท่าถึงเหตุการณ์เอาตัวรอดได้
                         ๓. กุนตินีชาดก ว่าด้วย การเชื่อมมิตรภาพ
                         ๔. อัมพชาดก ว่าด้วย หญิงขโมยมะม่วง
                         ๕. คชกุมภชาดก ว่าด้วย ช้าๆ จะได้พร้าสองเล่มงาม
                         ๖. เกวสชาดก ว่าด้วย ความคุ้นเคยเป็นรสอันยอดเยี่ยม
                         ๗. อยกูฏชาดก ว่าด้วย ยักษ์ถือกระบองเหล็กใหญ่
                         ๘. อรัญญชาดก ว่าด้วย การเลือกคบคน
                         ๙. สันธิเถทชาดก ว่าด้วย โทษที่เชื่อถือคำส่อเสียด
                         ๑๐. เทวตาปัญหาชาดก ว่าด้วย ปัญหาของเทวดา
               จบ จุลลกุณาลวรรคที่ ๕               

               รวมวรรคที่มีในจตุกกนิบาตนี้ คือ
                         ๑. กาลิงควรรค
                         ๒. ปุจิมันทวรรค
                         ๓. กุฏิทูสกวรรค
                         ๔. โกกิลวรรค
                         ๕. จุลลกุณาลวรรค
               จบ จตุกกนิบาต               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา เทวตาปัญหาชาดก ว่าด้วย ปัญหาของเทวดา จบ.
อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 0 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 694 อรรถกถาอรรถาธิบาย
เล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 698 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 702 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 2519
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=27&A=3310&Z=3339
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=38&A=8681
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=38&A=8681
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :