ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 0 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 763 อรรถกถาอรรถาธิบาย
เล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 768 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 773 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 2519
อรรถกถา ขัชโชปนกชาดก
ว่าด้วย เห็นหิ่งห้อยว่าเป็นไฟ

               ปัญหาว่าด้วยหิ่งห้อยนี้ มีคำเริ่มต้นว่า โกนุ สนฺตมฺหิ ปชฺโชเต ดังนี้.
               จักมีแจ้งโดยพิสดาร ใน มหาอุมังคชาดก แล.

               จบ อรรถกถาขัชโชปนกชาดกที่ ๔

.. อรรถกถา ขัชโชปนกชาดก ว่าด้วย เห็นหิ่งห้อยว่าเป็นไฟ จบ.
อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 0 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 763 อรรถกถาอรรถาธิบาย
เล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 768 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 773 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 2519
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=27&A=3600&Z=3614
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=38&A=9898
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=38&A=9898
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :