ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถกถา ภิกขุนีวิภังค์ ปาจิตติยกัณฑ์
กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ ๘

               อรรถกถากุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ ๘               
               คำทั้งหมดในสิกขาบทที่ ๘ ก็ตื้นทั้งนั้น.
               สมุฏฐานเป็นต้นก็เป็นเช่นเดียวกับสิกขาบทถัดไปแล.

               อรรถกถากุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ ๘ จบ.               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา ภิกขุนีวิภังค์ ปาจิตติยกัณฑ์ กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ ๘ จบ.
อ่านอรรถกถา 3 / 1อ่านอรรถกถา 3 / 423อรรถกถา เล่มที่ 3 ข้อ 426อ่านอรรถกถา 3 / 429อ่านอรรถกถา 3 / 504
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=03&A=5842&Z=5886
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :