ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 32 / 1อ่านอรรถกถา 32 / 100อรรถกถา เล่มที่ 32 ข้อ 101อ่านอรรถกถา 32 / 102อ่านอรรถกถา 32 / 412
อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๑๐. สุธาวรรค
๙. เวยยาวัจจกเถราปทาน (๙๙)

               ๙๙. อรรถกถาเวยยาวัจจกรเถราปทาน๑-               
____________________________
๑- บาลีว่า เวยยาวัจจกเถราปทาน.

               อปทานของท่านพระเวยยาวัจจกรเถระมีคำเริ่มต้นว่า วิปสฺสิสฺส ภควโต ดังนี้.
               อุปบัติเหตุเป็นต้นของอปทานนั้น พึงทราบโดยนัยดังกล่าวแล้วในหนหลังนั่นแล.
               จบอรรถกถาเวยยาวัจจกรเถราปทาน               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๑๐. สุธาวรรค ๙. เวยยาวัจจกเถราปทาน (๙๙) จบ.
อ่านอรรถกถา 32 / 1อ่านอรรถกถา 32 / 100อรรถกถา เล่มที่ 32 ข้อ 101อ่านอรรถกถา 32 / 102อ่านอรรถกถา 32 / 412
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=32&A=3257&Z=3269
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=50&A=3131
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=50&A=3131
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๓  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :