ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 32 / 1อ่านอรรถกถา 32 / 246อรรถกถา เล่มที่ 32 ข้อ 247อ่านอรรถกถา 32 / 248อ่านอรรถกถา 32 / 412
อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๒๕. ตุวรทายิวรรค
๕. กุฏิธูปกเถราปทาน (๒๔๕)

               ๒๔๕. อรรถกถากุฏิธูปกเถราปทาน               
               พึงทราบเรื่องราวในอปทานที่ ๕ ดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า กุฏิโคปโก คือ เป็นคนรักษาเสนาสนะ.
               บทว่า กาเลน กาลํ ธูเปสึ ความว่า เราได้อบพระคันธกุฎีให้หอมตามกาลอันสมควรที่มาถึงเข้า.
               อธิบายว่า เราทำพระคันธกุฎีให้มีกลิ่นหอมด้วยธูป.
               อธิบายว่า เราได้อบกลิ่นหอมด้วยธูปที่คันธกุฎีตามกาลอันสมควร แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ.
               จบอรรถกถากุฏิธูปกเถราปทาน               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๒๕. ตุวรทายิวรรค ๕. กุฏิธูปกเถราปทาน (๒๔๕) จบ.
อ่านอรรถกถา 32 / 1อ่านอรรถกถา 32 / 246อรรถกถา เล่มที่ 32 ข้อ 247อ่านอรรถกถา 32 / 248อ่านอรรถกถา 32 / 412
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=32&A=5589&Z=5598
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=50&A=4940
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=50&A=4940
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๓  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :