ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 32 / 1อ่านอรรถกถา 32 / 248อรรถกถา เล่มที่ 32 ข้อ 249อ่านอรรถกถา 32 / 250อ่านอรรถกถา 32 / 412
อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๒๕. ตุวรทายิวรรค
๗. ธาตุปูชกเถราปทาน (๒๔๗)

               อปทานที่ ๖ และที่ ๗ มีเนื้อความง่ายทั้งนั้นแล.

               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๒๕. ตุวรทายิวรรค                ๕. กุฏิธูปกเถราปทาน (๒๔๕) http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=247                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๒๕. ตุวรทายิวรรค                ๘. สัตตสัตตลิปุปผปูชกเถราปทาน (๒๔๘) http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=250

.. อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๒๕. ตุวรทายิวรรค ๗. ธาตุปูชกเถราปทาน (๒๔๗) จบ.
อ่านอรรถกถา 32 / 1อ่านอรรถกถา 32 / 248อรรถกถา เล่มที่ 32 ข้อ 249อ่านอรรถกถา 32 / 250อ่านอรรถกถา 32 / 412
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=32&A=5609&Z=5620
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๓  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :