ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๒๘. สุวรรณพิมโพหนวรรค
๖. โปตถทายกเถราปทาน (๒๗๖)

               ๒๗๖. อรรถกถาโปตถทายกเถราปทาน               
               พึงทราบเรื่องราวในอปทานที่ ๖ ดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า โปตฺถทานํ มยา ทินฺนํ ความว่า เราได้ทุบเปลือกไม้ทำให้เป็นผ้าเปลือกไม้ คือทำผ้าสาฏกที่ไม่เสมอ ด้วยวิธีการทุบแล้ว คือเอาด้ายที่ตระเตรียมไว้มากรอ แล้วให้ทอเป็นผ้าสาฏกสำหรับปูนั่ง หรือสำหรับลาดพื้น ด้วยทานนั้น ก็เราได้ถวายผ้าเปลือกไม้นั้นแด่พระรัตนตรัยแล้วแล.
               จบอรรถกถาโปตถทายกเถราปทาน               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๒๘. สุวรรณพิมโพหนวรรค ๖. โปตถทายกเถราปทาน (๒๗๖) จบ.
อ่านอรรถกถา 32 / 1อ่านอรรถกถา 32 / 277อรรถกถา เล่มที่ 32 ข้อ 278อ่านอรรถกถา 32 / 279อ่านอรรถกถา 32 / 412
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=32&A=5980&Z=5989
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๓  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com