ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 32 / 1อ่านอรรถกถา 32 / 307อรรถกถา เล่มที่ 32 ข้อ 308อ่านอรรถกถา 32 / 309อ่านอรรถกถา 32 / 412
อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๓๑. ปทุมเกสริยวรรค
๖. สัมปสาทิกเถราปทาน (๓๐๖)

               ๓๐๖. อรรถกถาสัมปสาทิกเถราปทานที่ ๖ เป็นต้น               
               อปทานที่ ๖ ที่ ๗ มีเนื้อความง่ายทั้งนั้นแล.
               จบอรรถกถาอปทานที่ ๖ และที่ ๗               
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๓๑. ปทุมเกสริยวรรค                ๕. ผลทายกเถราปทาน (๓๐๕) http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=307                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๓๑. ปทุมเกสริยวรรค                ๘. อนุเลปทายกเถราปทาน (๓๐๘) http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=310

.. อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๓๑. ปทุมเกสริยวรรค ๖. สัมปสาทิกเถราปทาน (๓๐๖) จบ.
อ่านอรรถกถา 32 / 1อ่านอรรถกถา 32 / 307อรรถกถา เล่มที่ 32 ข้อ 308อ่านอรรถกถา 32 / 309อ่านอรรถกถา 32 / 412
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=32&A=6386&Z=6404
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=50&A=5180
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=50&A=5180
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๓  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :