ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 33.1 / 1อ่านอรรถกถา 33.1 / 76อรรถกถา เล่มที่ 33.1 ข้อ 77อ่านอรรถกถา 33.1 / 78อ่านอรรถกถา 33.1 / 180
อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ ๔๙. ปังสุกุลสวรรค
๗. ปุฬินุปปาทกเถราปทาน

               ๔๘๗. อรรถกถาปุฬินุปปาทกเถราปทาน               
               พึงทราบเรื่องราวในอปทานที่ ๗ ดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า จตฺตาลีสทิชาปิ จ ได้แก่ ชื่อว่าทิชา เพราะเกิด ๒ ครั้ง.
               อธิบายว่า ชื่อว่าทิชา เพราะฟันที่งอกขึ้นในวัยเป็นเด็กหักไปแล้วงอกขึ้นอีก และฟันเหล่านั้นจึงชื่อว่าทิชา.
               ก็การพยากรณ์ในนิทานกถา ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วในหนหลังแล้วทีเดียว.
               จบอรรถกถาปุฬินุปปาทกเถราปทาน               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ ๔๙. ปังสุกุลสวรรค ๗. ปุฬินุปปาทกเถราปทาน จบ.
อ่านอรรถกถา 33.1 / 1อ่านอรรถกถา 33.1 / 76อรรถกถา เล่มที่ 33.1 ข้อ 77อ่านอรรถกถา 33.1 / 78อ่านอรรถกถา 33.1 / 180
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=33&A=1687&Z=1761
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=50&A=5557
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=50&A=5557
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :