ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถกถา ธรรมสังคณีปกรณ์
รูปกัณฑ์ มาติกา

               เนื้อความอรรถกถาส่วนนี้ ศึกษาได้จากอรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ (ข้อ 501).

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-

               อรรถกถา ธรรมสังคณีปกรณ์                รูปกัณฑ์ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=501                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา ธรรมสังคณีปกรณ์                รูปกัณฑ์ รูปวิภัตติ เอกกนิเทศ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=514

.. อรรถกถา ธรรมสังคณีปกรณ์ รูปกัณฑ์ มาติกา จบ.
อ่านอรรถกถา 34 / 1อ่านอรรถกถา 34 / 501อรรถกถา เล่มที่ 34 ข้อ 503อ่านอรรถกถา 34 / 514อ่านอรรถกถา 34 / 970
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=34&A=4141&Z=4393
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๗
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :