ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถกถา วิภังคปกรณ์
มรรควิภังค์ อภิธรรมภาชนีย์ ปัญจังคิกวาร

               เนื้อความอรรถกถาส่วนนี้ ศึกษาได้จากอรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ (ข้อ 569).

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-

               อรรถกถา วิภังคปกรณ์                มรรควิภังค์ สุตตันตภาชนีย์ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=569                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา วิภังคปกรณ์                ฌานวิภังค์ มาติกาเป็นต้น http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=599

.. อรรถกถา วิภังคปกรณ์ มรรควิภังค์ อภิธรรมภาชนีย์ ปัญจังคิกวาร จบ.
อ่านอรรถกถา 35 / 1อ่านอรรถกถา 35 / 580อรรถกถา เล่มที่ 35 ข้อ 589อ่านอรรถกถา 35 / 591อ่านอรรถกถา 35 / 1118
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=35&A=7610&Z=7668
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๗
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :