ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถกถา วิภังคปกรณ์
ฌานวิภังค์ อภิธรรมภาชนีย์

               เนื้อความอรรถกถาส่วนนี้ ศึกษาได้จากอรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ (ข้อ 599).

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-

               อรรถกถา วิภังคปกรณ์                ฌานวิภังค์ มาติกาเป็นต้น http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=599                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา วิภังคปกรณ์                อัปปมัญญาวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=741

.. อรรถกถา วิภังคปกรณ์ ฌานวิภังค์ อภิธรรมภาชนีย์ จบ.
อ่านอรรถกถา 35 / 1อ่านอรรถกถา 35 / 600อรรถกถา เล่มที่ 35 ข้อ 710อ่านอรรถกถา 35 / 737อ่านอรรถกถา 35 / 1118
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=35&A=8549&Z=8888
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๗
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :