ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถกถา กถาวัตถุปกรณ์
วรรคที่ ๑๒ โกลังโกลเอกวีชีกถา

               เนื้อความอรรถกถาส่วนนี้ ศึกษาได้จากอรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ (ข้อ 1492).

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-

               อรรถกถา กถาวัตถุปกรณ์                วรรคที่ ๑๒ สัตตักขัตตุปรมกถา http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1492                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา กถาวัตถุปกรณ์                วรรคที่ ๑๒ ชีวิตาโวโรปนกถา http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1502

.. อรรถกถา กถาวัตถุปกรณ์ วรรคที่ ๑๒ โกลังโกลเอกวีชีกถา จบ.
อ่านอรรถกถา 37 / 1อ่านอรรถกถา 37 / 1492อรรถกถา เล่มที่ 37 ข้อ 1500อ่านอรรถกถา 37 / 1502อ่านอรรถกถา 37 / 1898
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=37&A=15322&Z=15337
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :