ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถกถา ยมกปกรณ์ ภาค ๑
สังขารยมก ปวัตติวาร อุปปาทวาร

               เนื้อความอรรถกถาส่วนนี้ ศึกษาได้จากอรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ (ข้อ 1023).

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-

               อรรถกถา ยมกปกรณ์ ภาค ๑                สังขารยมก ปัณณัตติวาร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=1023                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา ยมกปกรณ์ ภาค ๑                อนุสยยมก อนุสัย ๗ เป็นต้น http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=1221

.. อรรถกถา ยมกปกรณ์ ภาค ๑ สังขารยมก ปวัตติวาร อุปปาทวาร จบ.
อ่านอรรถกถา 38 / 1อ่านอรรถกถา 38 / 1030อรรถกถา เล่มที่ 38 ข้อ 1036อ่านอรรถกถา 38 / 1116อ่านอรรถกถา 38 / 1564
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=38&A=9299&Z=9946
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :