ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถกถา ยมกปกรณ์ ภาค ๒
อินทริยยมก ปวัตติวาร [๕๓๔] เป็นต้น

               เนื้อความอรรถกถาส่วนนี้ ศึกษาได้จากอรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ (ข้อ 379).

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-

               อรรถกถา ยมกปกรณ์ ภาค ๒                อินทริยยมก ปัณณัตติวาร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=379

.. อรรถกถา ยมกปกรณ์ ภาค ๒ อินทริยยมก ปวัตติวาร [๕๓๔] เป็นต้น จบ.
อ่านอรรถกถา 39 / 1อ่านอรรถกถา 39 / 488อรรถกถา เล่มที่ 39 ข้อ 534อ่านอรรถกถา 39 / 558อ่านอรรถกถา 39 / 1445
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=39&A=6005&Z=6178
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :