ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 4 / 1อ่านอรรถกถา 4 / 157อรรถกถา เล่มที่ 4 ข้อ 162อ่านอรรถกถา 4 / 166อ่านอรรถกถา 4 / 252
อรรถกถา มหาวรรค ภาค ๑ อุโบสถขันธกะ
วิธีสมมติติจีวราวิปปวาสและวิธีถอนติจีวราวิปปวาส

               เนื้อความส่วนนี้ ศึกษาอรรถกถาได้จากข้อ ๑๕๔.

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา มหาวรรค ภาค ๑ อุโบสถขันธกะ                สมมติสีมาและนิมิตแห่งสีมาเป็นต้น http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=154                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา มหาวรรค ภาค ๑ อุโบสถขันธกะ                วันอุโบสถ ๒ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=166

.. อรรถกถา มหาวรรค ภาค ๑ อุโบสถขันธกะ วิธีสมมติติจีวราวิปปวาสและวิธีถอนติจีวราวิปปวาส จบ.
อ่านอรรถกถา 4 / 1อ่านอรรถกถา 4 / 157อรรถกถา เล่มที่ 4 ข้อ 162อ่านอรรถกถา 4 / 166อ่านอรรถกถา 4 / 252
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=4&A=4319&Z=4419
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :