ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 7 / 1อ่านอรรถกถา 7 / 329อรรถกถา เล่มที่ 7 ข้อ 336อ่านอรรถกถา 7 / 337อ่านอรรถกถา 7 / 664
อรรถกถา จุลวรรค ภาค ๒ เสนาสนะขันธกะ
หัวข้อประจำขันธกะ

               อรรถกถาจุลวรรค ภาค ๒ เสนาสนะขันธกะ ศึกษาได้จากอรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้.

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา จุลวรรค ภาค ๒ เสนาสนะขันธกะ                สมมติภิกษุเป็นผู้แต่งตั้งเสนาสนะเป็นต้น http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=329                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา จุลวรรค ภาค ๒ สังฆเภทขันธกะ                เรื่องมหานามศากยะและอนุรุทธศากยะเป็นต้น http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=337

.. อรรถกถา จุลวรรค ภาค ๒ เสนาสนะขันธกะ หัวข้อประจำขันธกะ จบ.
อ่านอรรถกถา 7 / 1อ่านอรรถกถา 7 / 329อรรถกถา เล่มที่ 7 ข้อ 336อ่านอรรถกถา 7 / 337อ่านอรรถกถา 7 / 664
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=7&A=2958&Z=3069
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๕  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :