ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 

อ่านชาดก 270000อ่านชาดก 271453อรรถกถาชาดก 271463
เล่มที่ 27 ข้อ 1463อ่านชาดก 271473อ่านชาดก 272519
อรรถกถา ภูริปัญหาชาดก
ว่าด้วย คนไม่ดี ๔ จำพวก
               ภูริปัญหาชาดกนี้ มีคำเริ่มต้นว่า สจฺจํ กิร ดังนี้
               จักมีแจ้งใน มหาอุมมังคชาดก แล.

               จบอรรถกถาภูริปัญหาชาดกที่ ๑๔               
               ------------------------------------------------               

.. อรรถกถา ภูริปัญหาชาดก จบ.
อ่านชาดก 270000อ่านชาดก 271453อรรถกถาชาดก 271463
เล่มที่ 27 ข้อ 1463อ่านชาดก 271473อ่านชาดก 272519
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=27&A=5906&Z=5938
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด พระไตรปิฎกฉบับธรรมทาน
บันทึก  ๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com