ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 

อ่านชาดก 270000อ่านชาดก 271673อรรถกถาชาดก 271686
เล่มที่ 27 ข้อ 1686อ่านชาดก 271698อ่านชาดก 272519
อรรถกถา เมณฑกปัญหาชาดก
ว่าด้วย เมณฑกปัญหา
               เมณฺฑกปญฺหา อุมฺมงฺคชาตเก อาวีภวสฺสตีติ
               เมณฑกปัญหาจักมีอย่างแจ่มแจ้งใน อุมมังคชาดก.
               จบอรรถกถาเมณฑกปัญหาชาดกที่ ๘               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา เมณฑกปัญหาชาดก จบ.
อ่านชาดก 270000อ่านชาดก 271673อรรถกถาชาดก 271686
เล่มที่ 27 ข้อ 1686อ่านชาดก 271698อ่านชาดก 272519
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=27&A=6638&Z=6674
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด พระไตรปิฎกฉบับธรรมทาน
บันทึก  ๑๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com