ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 

อ่านชาดก 270000อ่านชาดก 272370อรรถกถาชาดก 272372
เล่มที่ 27 ข้อ 2372อ่านชาดก 272387อ่านชาดก 272519
อรรถกถา ทกรักขสชาดก
ว่าด้วย ผีเสื้อน้ำ
               ทกรักขสชาดก มีคำเริ่มต้นว่า สเจ โว วุยฺหมานํ ดังนี้
               ทั้งหมดนั้น จักมีแจ้งใน มหาอุมมังคชาดก.

               จบอรรถกถาทกรักขสชาดกที่ ๗

.. อรรถกถา ทกรักขสชาดก จบ.
อ่านชาดก 270000อ่านชาดก 272370อรรถกถาชาดก 272372
เล่มที่ 27 ข้อ 2372อ่านชาดก 272387อ่านชาดก 272519
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=27&A=9703&Z=9786
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด พระไตรปิฎกฉบับธรรมทาน
บันทึก  ๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com