ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter 
Atthakatha Book 11 : PALI ROMAN Saṃ.A. (sārattha.1)

             11. Araṇasuttavaṇṇanā
   [81] Ekādasame araṇāti nikkilesā. Vusitanti vusitavāso. Bhojissiyanti
adāsabhāvo. Samaṇāti khīṇāsavasamaṇā. Te hi ekantena araṇā nāma. Vusitaṃ na
nassatīti tesaṃ ariyamaggavāso na nassati. Parijānantīti puthujjanakalyāṇakato
paṭṭhāya sekkhā 3- lokiyalokuttarāya pariññāya parijānanti. Bhojissiyanti
khīṇāsavasamaṇānaṃyeva niccabhujissasabhāvo 4- nāma. Vandantīti pabbajitadivasato paṭṭhāya
vandanti. Patiṭṭhitanti sīle patiṭṭhitaṃ. Samaṇīdhāti samaṇaṃ idha. Jātihīnanti api
caṇḍālakulā pabbajitaṃ. Khattiyāti na kevalaṃ khattiyāva, devāpi sīlasampannaṃ
samaṇaṃ vandantiyevāti. Ekādasamaṃ.
            Ghatvāvaggo 5- aṭṭhamo.
         Iti sāratthappakāsiniyā saṃyuttanikāyaṭṭhakathāya
           devatāsaṃyuttavaṇṇanā niṭṭhitā.
             ------------
@Footnote: 1 cha.Ma. naṅgalehi 2 cha.Ma., i. jīvissati 3 cha.Ma., i.sekhā evamuparipi, Sī.sekhāya
@4 cha.Ma. niccaṃ bhujissasabhāvo   5 cha.Ma. chetvāvaggo             The Pali Atthakatha in Roman Book 11 page 98. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=11&A=2575              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=11&A=2575              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=219              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=15&A=1372              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=15&A=1149              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=15&A=1149              Contents of The Tipitaka Volume 15 http://84000.org/tipitaka/read/?index_15

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com